Set & Sket


Samtaletid Tyskerne kommer


Mandag den 22. oktober i Sognehuset kl. 19.00

Samtaletid om Den store verden og vores lokalområde (»Tyskerne kommer!«) ved Else Bisgaard og Bart Auweele

Denne aften giver vi først ordet til aftenens gæst, som vil holde et kort oplæg på omkring 25 minutter. Formålet med oplægget er at sætte tankerne i gang. Emnerne er i øvrigt valgt med det formål, at alle, uanset baggrund og fagkundskab, kan være med. Der er afsat tre kvarter til samtalen. Formålet er ikke, at man bliver enige eller skal nå frem til nogle bestemte konklusioner. Det handler om at lytte til hinanden med respekt for hinanden og hinandens tanker og meninger. Vi slutter aftenen med sang og hygge.

Vi har det godt her, hvor vi bor - i en fredelig og ikke overbefolket del af Danmark. Her sker tingene i et roligt tempo og vi kan følge med. Vi føler vi hører til her, kender hinanden nogenlunde - og er i familie med de fleste... Men forandringerne tager fart og bliver større og større. Man kan knap følge med længere. Vi er ikke længere et landbrugssamfund men et servicesamfund, og et samfund hvor teknologi og globalisering skaber store forandringer. Vi bliver beskrevet som Udkants-Danmark. Nogle steder koster huse ingenting, andre steder, som i Klitmøller, er de på himmelflugt. Mange steder flytter folk væk og husene står tomme, andre steder flytter folk til og kommer med nye mærkelige livsformer og ideer. Hvad kommer det alt sammen til at betyde - for dig og for mig? Er det skræmmende eller fyldt med positive muligheder? Og muligheder for hvad?