Set & Sket


Samtaletid Robotterne kommer


Mandag den 12. november i Sognehuset kl. 19.00

Samtaletid om Teknologisk fremskridt, lutter lagkage? (»Robotterne kommer!«) ved Else Bisgaard og Bart Auweele

Denne aften giver vi først ordet til aftenens gæst, som vil holde et kort oplæg på omkring 25 minutter. Formålet med oplægget er at sætte tankerne i gang. Emnerne er i øvrigt valgt med det formål, at alle, uanset baggrund og fagkundskab, kan være med. Der er afsat tre kvarter til samtalen. Formålet er ikke, at man bliver enige eller skal nå frem til nogle bestemte konklusioner. Det handler om at lytte til hinanden med respekt for hinanden og hinandens tanker og meninger. Vi slutter aftenen med sang og hygge.

Hvad sker der, hvis hjemmeplejen bliver afløst af robotstøvsugeren? Eller hvis købmanden lukker, fordi alt kan bestilles over nettet? Er det kun godt, at lægerne nu kan udforske vores genetiske disposition for en række (kræft)sygdomme, eller er der nogle ting, man helst ikke vil vide noget om? Den teknologiske udvikling standser ikke. Men hvad gør teknologien med os? Ændrer det vores adfærd? Vores menneskesyn?