Set & Sket


Sognebåndsløsning ophører - ophørstidspunktet kan udsættes


Ophør af sognebåndsløsning kan udsættes.

Til de af jer der har løst sognebånd til vores tidligere præst, Bart Auweele, skal meddele Aalborg Stift om du vil udsætte sognebåndsløsningens ophør indtil, der kommer en ny præst til Klitsognene.

Det er vigtigt, at du giver Stiftet besked om det snarest. 

Klik på overskrift så kan du se brevet om sognebåndsløsning.

 

 

Din sognebåndsløsning ophører - ophørstidspunktet kan udsættes.
Kære n.n
Du har løst sognebånd til en sognepræst i et andet sogn end dit bopælssogn.
Da vedkommende sognepræst ikke mere er i sognet, er sognebåndsløsningen ophørt med
virkning fra den dato, som er anført i dette brev.
Som følge af at sognebåndsløsningen er ophørt, bliver din valgret til menighedsrådsvalg
tilbageført til dit bopælssogn. Ifølge reglerne for sognebåndsløsning har du mulighed for at få
udsat ophørstidspunktet, således at du fortsat vil have valgret til det sogn, du havde løst
sognebånd til.
Ønsker du at udsætte ophørstidspunktet, skal du skriftligt meddele dette til Aalborg Stift.
Du kan sende din besked med Digital Post eller i et almindeligt brev.
HUSK at oplyse dit cpr.nr. hertil.
Med venlig hilsen
Aalborg Stiftskontor
Mail: kmaal@km.dk