Set & Sket


Præstestillingen


Ved fællesmøde med de tre menighedsråd samt biskop Thomas Reinholdt og provst Line Skovgaard er det besluttet at vi laver et genopslag af præstestillingen. Genopslaget annonceres hurtigst muligt.

Ansøgningsfristen er d. 5. september, og indtil der er ansat en ny præst er Per Mikkelsen genindtrådt som vikar i Klitsognene