Set & Sket


Opsætning af Kors på Ørum Kirkegård


Tirsdag den 21. juni blev et kors, lavet af kunstneren Maja Lisa Engelhardt opstillet på Ørum Kirkegård.

Med opstillingen af korset blev der skabt et forbindelsesled mellem Lodbjerg og Hvidbjerg Vesten Aa Kirker. Korset blev anskaffet ved fondsmidler.

Her følger nogle billeder af opstillingen: