Set & Sket


<< <  Side 2 af 4  > >>

Torsdag den 31. august blev Klitsognenes præstepraktikant Kirsten Haaber ordineret i Budolfi Domkirke i Aalborg. Kirsten vil fungere som vikarpræst i sognene i vinter og forår 2018.

 


Søndag den 23. april blev der holdt en børnevenlig gudstjeneste i Hvidbjerg Vesten Aa Kirke. Billeder af denne gudstjeneste kan ses her... 


Mandag den 3. april var vintersæsonens sidste sangaften. Præst og salmedigter Holger Lissner fortælte om sine salmer - under overskriften "Sangene synger i os…”


En børnevenlig gudstjeneste med Luciaoptog, julemarked i sognehuset og tændning af juletræet på torvet. Sådan starter adventstiden i Klitsognene. Billeder af dagen findes her...


Tirsdag den 21. juni blev et kors, lavet af kunstneren Maja Lisa Engelhardt opstillet på Ørum Kirkegård.


82 børn og voksne deltog i årets fastelavnsgudstjeneste. Her findes nogle billeder af dagen...


Den 8. november var en festdag for Hvidbjerg Vesten Aa sogn. Kirken blev genåbnet efter en indvendig maling og udsmykning med ny kirkekunst. Her finder du et uddrag af Kaj Mogensens tale ved genåbningen og billeder fra dagen...