Åbningstider


Lodbjerg kirke: Kirken er åben hver dag fra kl. 8.00 til kl. 17.00.

Ørum kirke: Kirken er åben hver dag fra kl. 8.00 til kl. 17.00.

Hvidbjerg Vesten Aa: Kirken er åben hver dag fra kl. 8.00 til kl. 17.00.

 

For mere information kontakt venligst graver Marianne Fyhring Johansen.