Aftenvandringer


På sporet af…

Aftener med historier fra Klitsognene

Klitsognene er sprængfyldt med natur, lokalhistorie, og spændende menneskeskæbner. Menighedsrådet indbyder til nogle aftener, hvor vi skal på opdagelse i glimt af Ørums, Lodbjergs og Svankjærs lokalhistorie.

Hver aften tager vi på en lille vandring (3-4 km) i lokalområdet. Vi kan ikke love, at turen fuldt ud vil være handicapvenlig, men den burde være mulig for de fleste.

 

På sporet af Lykke-Per

Lodbjerg i litteraturen

Torsdag den 22. august

Jeg er for tiden på Fodvandring. Hav mig derfor foreløbigt undskyldt.” Sådan skrev forfatteren Henrik Pontoppidan i et kort brev til en bekendt i august 1893. Han “fodvandrede” bl.a. i området omkring Lodbjerg. Han må have hentet en del inspiration i det særlige landskab her, for senere skrev han Lodbjerg ind i et af dansk litteraturhistories største værker, nemlig “Lykke-Per”.

De sidste ord i den store roman lyder således: ”Lampe og lys blev slukket, og de to Mænd trådte ud af det tomme Hus og lukkede det omhyggeligt efter sig.”

Men hvor lå det hus, som romanens Per boede og døde i? Lad os denne aften – på stedet – lytte til den store forfatters beskrivelse af landskabet og høre nogle bud på, hvordan og hvorfor hans berømte hovedperson levede den sidste del af sit liv og døde sin død herude.

 

Start: Lodbjergvej 35. Aftenens guide er Else Bisgaard

Efterfølgende kaffe i madpakkehuset ved Lodbjerg Fyr.

 

På sporet af C. C. Andresen

og andre af plantagens pionerer

Tirsdag den 10. september

"Hvidbjerg Sogns marker er meget fordærvede af sandflugt". Sådan lyder det allerede i en præsteindberetning fra 1555. Sandflugten drev folk fra hus og hjem og lagde hele sogne øde. I slutningen af 1800-tallet begyndte så de store anlæg af klitplantagerne, som dels skulle tjene til at hindre sandflugten, dels yde en produktion af brænde og tømmer og give beskæftigelse til egnens beboere.

Denne aften hører vi historien om de første generationer af ”skovmænd”. Der er meget at fortælle om disse modige, men også ofte tragiske skikkelser. Vi vil høre om Carl Christian Andresen, som på egen regning startede nogle træplantningsforsøg midt i 1800tallet. Om Hans Peter Eskesen, egnens første klitplantør. Men også Hans Marius Jensen, Nicolaj Hurup og andre vil vi i løbet af aftenen stifte bekendtskab med.

 

Start og kaffested: Sognehuset, Hedegårdsvej 40, Svankjær

 

Aftenernes program:

Kl. 19.00 Vi mødes på aftalt startsted (se næste sider) og tager på udflugt.

Kl. 20.15 er vi tilbage på startstedet og kører evt. videre til vort kaffested.

Kl. 20.30 står menighedsrådet klar med kaffe, kage og fællessang. Vi slutter senest kl. 21.15.

Det er gratis at deltage.