Tirsdagsklub


Tirsdagsklubben er et kirkeligt tilbud især rettet mod pastoratets ældre. Alle er dog hjertelig velkomne, både til hele forløbet eller til en gang imellem. Man møder blot op til de arrangementer, man ønsker.

Tirsdagsklubben koordineres af Anna Katrhrine Eggertsen, Grethe Gramstrup, Vera Møller og Viola Nørgaard. Tirsdagsklubben finder sted hver første tirsdag i måneden, dog ikke i sommermånederne. Kaffe og kage sørger koordinationsgruppen for og koster 20 kr.

Tirsdag den 13. februar - Dorte og Jannik Bojsen-Møller


I knapt 38 år har ejerne af Lodbjergvej 42 heddet Dorte og Jannik Bojsen-Møller. Aftægtshuset fra 1908 blev købt i 1980 som deres fritidsbolig. Dorte arbejdede som fysioterapeut, mens Jannik fra 1976 til 2005 var præst i Holstebro Valgmenighed. Selvom de kun er i Lodbjerg med (alt for lange) mellemrum, føler de sig dog som ét med mennesker og natur her i klitsognene. De vil fortælle træk fra deres respektive liv tilbage fra krigs- og efterkrigsårene i henholdsvis Østjylland og København og frem til pensionisttilværelsen i dag.

 

 

Tirsdag den 13. marts - Else Højvang - »Et liv på arbejde for missionsprojekter«

Else Højvang fortæller om sit arbejde for DANMISSION i Tanzania gennem 30 år. Else Højvang har i over 25 år været udsendt til det nordlige Tanzania. Hun blev i første omgang udsendt af DMS, det nuværende Danmission som sylærer på en husholdningsskole. Her var hun i 14 ½ år. Blev herefter leder af et udviklingsprojekt indtil hun fratrådte i 2017. Kom og hør en spændende fortælling.

Tirsdag den 10. april - Kirsten og Preben Pedersen - »Rejsen til Amerika«

I 2016 var Kirsten og Preben Pedersen, der kommer fra Hurup, på en 3 ugers lang eventyrlig tur rundt i USA. Formålet var dels at besøge Hanrahan Farm i Montana, hvor deres søn Jacob, arbejdede tilbage i 2002. Nu var han tilbage i Montana sammen med forældrene. Udover besøget her rejste de rundt i USA. Der blev til mange store oplevelser i det store land, som de vil fortælle om.

Tirsdag den 8. maj. - Knud Bonde Nielsen - »Mit liv som øboer«

Pastor Emeritus Knud Bonde Nielsen, vil fortælle om sin tid på Mandø. Knud Bonde Nielsen er tidligere sognepræst i Snedsted. Efter at han gik på pension for nogle år siden, har han været vikarpræst bla. her i Klitsognene. De sidste år har han været vikar i Bodum – Ydby og Heltborg sogne. Knud Bonde Nielsen er en levende og engageret fortæller, så der er noget at glæde sig til.