Tirsdagsklub


irsdagsklubben er et kirkeligt tilbud især rettet mod pastoratets ældre. Alle er dog hjertelig velkomne, både til hele forløbet eller til en gang imellem. Man møder blot op til de arrangementer, man ønsker.

Tirsdagsklubben koordineres af Grethe Gramstrup, Vera Møller og Viola Nørgaard. Tirsdagsklubben finder sted hver første tirsdag i måneden, dog ikke i sommermånederne. Kaffe og kage sørger koordinationsgruppen for og koster 20 kr.

12. februar - Line Skovgaard Pedersen

I februar kommer vores provst Line Skovgaard Pedersen forbi. Vi bad hende om at fortælle lidt om sit liv og virke. Det ville hun gerne og forklarede: »Min farmor lærte mig at samle kantareller. I kan altså skrive »Hvordan timer tilbragt i klitterne ved Lodbjerg som barn førte frem til et provsteembede i Thy«. Det er hermed gjort!

5. marts - Vibeke Aarkrogh og Peter Ubbesen

Sidste år tog Vibe og Peter på et års sejltur til Grækenland. Året igennem fik vi nogle »postkort fra syd«, som kom i Sognenyt. Tirsdag den 5. marts får vi lov til at se billeder og høre historier fra Vibe og Peters rejse, som har været en stor og skelsættende oplevelse for dem.

2. april - Mogens W. Jensen

I 1980 sagde Mogens W. Jensen farvel til livet til søs og fik arbejde hos Bang & Olufsen. Det var tænkt som et midlertidigt arbejde, men han blev hos Bang & Olufsen og nåede at arbejde som faglært, arbejdsleder, produktionsleder og de sidste mange år som personalekonsulent. Under overskriften »Breve til mor« fortalte Mogens W. Jensen i januar 2018 om livet til søs.

7. maj - Iben Bager Sjødahl Nielsen

I foråret af 2016 blev Iben valgt som præst i Snedsted Sogn. Af og til forretter hun gudstjeneste i Klitsognene. Tirsdagsklubben har bedt Iben om at komme forbi for at fortælle lidt mere om, hvem hun er, og hvad hun brænder for.

 

Tirsdag den 11. juni deltager tirsdagsklubben i Sogneudflugten. Programmet følger i næste udgave af Sognenyt.