Tirsdagsklub


Tirsdagsklubben er et kirkeligt tilbud især rettet mod pastoratets ældre. Alle er dog hjertelig velkomne, både til hele forløbet eller til en gang imellem. Man møder blot op til de arrangementer, man ønsker.

Tirsdagsklubben koordineres af Anna Katrhrine Eggertsen, Grethe Gramstrup, Vera Møller og Viola Nørgaard. Tirsdagsklubben finder sted hver første tirsdag i måneden, dog ikke i sommermånederne. Kaffe og kage sørger koordinationsgruppen for og koster 20 kr.

Julefest

Søndag den 10. december starter vi kl. 10.30 med gudstjeneste i Hvidbjerg v. Aa Kirke. Derefter kører vi til Stenbjerg Kro til julemiddag, som vil forløbe helt som traditionen byder: Menuen er kroens flæskesteg med brun sovs og rødkål og ris a la mande til dessert. Ejgil Enevoldsen har lovet at komme med familien og vil stå for lidt underholdning. Pris 150,00 kr. og tilmelding til Vera Møller tlf. 9794 8163 – senest torsdag den 7. december.

Tirsdag den 16. januar - Mogens W. Jensen: »Breve til mor«

Mogens W Jensen, der er født og opvokset i Gettrup fortæller om, hvordan han som 19 årig tog hyre i rederiet J Lauritzen på skibet Helga Dan. I de efterfølgende 11 år kom han vidt omkring, indtil han i 1980 blev ansat hos Bang & Olufsen. I tiden til søs skrev han regelmæssigt hjem til sin Mor i Gettrup. Det er disse breve, der danner grundlag for dagens fortælling.

Tirsdag den 13. februar - Dorte og Jannik Bojsen-Møller


I knapt 38 år har ejerne af Lodbjergvej 42 heddet Dorte og Jannik Bojsen-Møller. Aftægtshuset fra 1908 blev købt i 1980 som deres fritidsbolig. Dorte arbejdede som fysioterapeut, mens Jannik fra 1976 til 2005 var præst i Holstebro Valgmenighed. Selvom de kun er i Lodbjerg med (alt for lange) mellemrum, føler de sig dog som ét med mennesker og natur her i klitsognene. De vil fortælle træk fra deres respektive liv tilbage fra krigs- og efterkrigsårene i henholdsvis Østjylland og København og frem til pensionisttilværelsen i dag.