Ansatte


Kst. præst

Per Mikkelsen

Hedegaardsvej 40, Svankjær, 7755 Bedsted Thy

Mail: per.mikkelsen52@outlook.dk

Tlf.: 23669986

 

 

 

 

 

Graver v. Hvidbjerg Vesten Aa, Ørum og Lodbjerg Kirker

Marianne Fyhring Johansen

Spangbjergvej 4, 7755 Bedsted Thy

Tlf.: 23 37 98 32

Mail: graver@klitsogne.dk

 

 


Gravermedhjælper ved Hvidbjerg V.Aa, Ørum og Lodbjerg Kirker

Rie Pinholt gravermedhjælper

Rie Pinholt

Oddesundvej 183, 7755 Bedsted

tlf: 51 78 40 30

Mail: graver@klitsogne.dk 

Kirkesanger

Ejgil Enevoldsen             

Hvidbjerggårdsvej 16,Svankjær, 7755 Bedsted Thy

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 Organist

Kristian Mogensen

Vandhøjvej 20, 7752 Snedsted

Tlf. 23 86 88 44

Mail: Kristian.Mogensen.31@gmail.com