Hvidbjerg Vesten Aa Kirke


Hvidbjerg V. Aa Kirke nordsiden

Svankjær Kirke, som officielt hedder Hvidbjerg Kirke (Hvidbjerg Vesten Aa sogn) er et smukt eksempel på romansk kirkebyggeri. Våbenhuset vender mod syd og er fra 1800-tallet. I 1964 gennemgik kirken desuden en omfattende restaurering. I sommer 2015 blev kirken udsmykket med glasmalerier af Peter Brandes. Mere information om istandsættelsen findes i kirkebladet.

Klokken, der hænger i en malerisk klokkestabel på kirkegården, er fra o. 1500. Klokkestablen var oprindeligt opført af strandingstømmer, men træværket måtte udskiftes i 2006.

Kirken har omkring 150 siddepladser. Altertavlen er en fløjaltertavle fra slutningen af 1500-tallet. På tavlen ses malerier af Nadveren, Opstandelsen og Himmelfarten. Oprindeligt var koret udsmykket med en lydhimmel. Kirkens orgel er et Frobenius orgel fra 1940, senest restaureret i 2002.

Prædikestolen er et billedskærerarbejde fra 1639, med usædvanlig fornøjelige evangelistrelieffer. Mellem storfelterne er der anbragt relieffer, som symboliserer de syv dyder (Retfærdighed, mod, håb, mådehold, tro, kærlighed og visdom)

Den romanske granitfont er af Thybo-type, mens dåbsfadet stammer fra Tyskland og har en bebudelsesscene.

På kirkegården og i kirken findes der mange spor af sognets beliggenhed. I kirken er der en mindetavle over otte druknede fra Lyngby, som forulykkede i 1885. Desuden findes der både tyske og allierede gravsten fra begge verdenskrige.

I 2015 blev kirken udsmykket med 7 glasmalerier med "Jesu Dåb" som motiv. Kunstneren Peter Brandes stod for udsmykningen mens Maja Lisa Engelhardt valgte en ny farvesætning til kirkens indre.

Desuden blev skulpturen "Den gode Hyrde" (ligeledes af Peter Brandes) stillet op ved kirkens tilmurede norddør.Klokketårnet

 

Læs mere om Hvidbjerg Kirke på Aalborg Stifts hjemmeside.

Klitsognenes kirker er åbne hver dag fra kl. 09.00 til kl. 17.00.

 

For mere information kontakt venligst graver Marianne Fyhring Johansen.

Kirkens adresse: Hedegårdsvej 57A, Svankjær, 7755 Bedsted Thy (kort)

Mere info: www.korttilkirken.dk/kirkerH/hvidbjergthi.htm