Kirkebil


Kirkebilen til alle gudstjenester og kirkelige arrangementer kan bestilles hos Hurup Taxi.

Kirkebilen må gerne bruges af kirkegængere bosat i den gamle Sydthy kommune til alle gudstjenester og kirkelige arrangementer (fyraftenssang, foredrag, tirsdagsklub, kirkefrokost, …).

Kirkebil til søndagsgudstjenesterne bestilles senest lørdag aften kl. 21.00 eller søndag mellem kl. 8 og kl. 8.30.

Kirkebilen bestilles på tlf. 97 95 12 73.