Lodbjerg Kirke


Lodbjerg Kirke

Kirken er åben alle ugens dage morgen til aften. Evt. kontakt graver Marianne Fyhring Johansen

Kirkens adresse: Lodbjerg kirkevej 1, Lodbjerg, 7770 Vestervig (kort)

Lodbjerg kirke, smukt omgivet af skov og klitter, er Danmarks mindste middelalderlige landsbykirke. Fra kirkegården har man en smuk udsigt over Flade Sø, helt op til Vestervig kirke, landets største landsbykirke. Lodbjerg sogn er ganske lille, hvad befolkningstal angår. Her bor omkring 40 mennesker. Sognet var i ældre tid stærkt hærget af sandflugten. Det kan ikke angives med sikkerhed, hvornår kirken er bygget. Det sandsynligste er, at kirken er blevet opført i slutningen af 1400-tallet eller begyndelsen af 1500-tallet.

Kirken består kun af kor og skib. Våbenhuset er fremkommet ved opførelse af en skillevæg, og derfor forekommer koret for stort i forhold til skibet. Kirken er bygget i sengotisk stil. På korbuens nordside er et kalkmaleri, der forestiller Maria som himmeldronning i strålekrans med Jesusbarnet. På sydsiden er der et billede af kobberslangen i ørkenen (jf. 3Mos. 21, 4-9). Kobberslangen er tolket som et billede på Jesu ophøjelse på korset. Det, som ligner vinger, er et træs tvedelte krone.

Kirkens prædikestol er fra 1601. Altertavlen er fra 1710. Midterfeltet er malet af J.J. Thrane og forestiller nadverens indstiftelse.

Kirken blev i 2008 restaureret. Prædikestolen blev udsmykket af Maja Lisa Engelhardt, som også forsynede altertavlen med to nye sidefløje. Kaj Mogensen skrev en artikel om altertavlen og dens betydning i Sognenyt fra forår 2014. Du kan læse artiklen via denne link (side 7-10).

 

 

Lodbjerg kirke med udsmykning og farvesætning af Maja Lisa Engelhardt

 

 Lodbjerg kirke set fra vest

Lodbjerg kirkes klokkestabel

Lodbjerg Kirke gemt i skoven

Lodbjerg Kirke ligger godt gemt i Lodbjerg plantage

 

Mere info: www.korttilkirken.dk/kirkerL/lodbjerg.htm