Menighedsrådet


Menighedsrådsformand

Niels Stengaard Vase

Vilsundvej 57, 7752 Snedsted

Mobil: 40 72 80 55

Mail: nva@70151000.dk
 

 

Næstformand, Kirkeværge Hvidbjerg Vesten Aa Kirke

Jens Sand Møller  

Hedegårdsvej 11, Svankjær, 7755 Bedsted Thy

Tlf.: 97 94 80 43

Mobil: 23 30 80 43

Mail: j.moeller@vip.cybercity.dk

 

Kirkeværge Lodbjerg og Ørum Kirker

Jan Brinck

Krik Strandvej 72, 7770 Vestervig

Mobil: 27 62 14 99

Mail: krikvej@gmail.com

 

Kontaktperson for medarbejderne

Jette Andersen Stüker

Kystvejen 69, 7755 Bedsted Thy

Tlf.:  51 24 33 99

Mail: ridefys.jette69@gmail.com


Kirsten Christensen

Storkærvej 1, 7755 Bedsted Thy

Mobil: 61762865

Mail: kis7755@hotmail.dkMerete Dybdahl Poulsen

Morup Møllevej 87, Morup Mølle, 7755 Bedsted Thy

Mobil: 24 60 90 88

Mail: kpo@ceste.dk


Monika Hviid Henriksen

Lodbjergvej 35, 7770 Vestervig

Mobil: 60 24 47 85

Mail: monika@mail-online.dk

 

Kasserer

Brit Hviid Jensen

Lyngholmvej 1B, 7755 Bedsted

Mobil: 31 27 10 91

Mail: brit@norvosportsnet.dk

 

Peter Møller Ubbesen

Lodbjergvej 32, 7770 Vestervig

Mobil: 23 32 16 58

Mail: peterubbesen@gmail.com