Samtale-tid


Nogle gange kan man savne den gode samtale. Samtaler hvor der er højt til loftet, hvor man får lov til at tale ud, men hvor man også får lov til at træde i dialog med mennesker, som ikke nødvendigvis har samme mening som en selv. En god samtale kan gøre én klogere, ikke mindst klogere på sig selv!

Derfor vil vi prøve at afholde en række aftener, som vi har kaldt ”samtaletid”. På disse aftener giver vi først ordet til aftenens gæst, som vil holde et kort oplæg på omkring 25 minutter. Formålet med oplægget er at sætte tankerne i gang. Emnerne er i øvrigt valgt med det formål, at alle, uanset baggrund og fagkundskab, kan være med.

Derefter deler vi os op i grupper, får noget godt at spise og at drikke. Og så er ordet frit. Vi deler os op i forskellige grupper på omkring 5 personer og finder os tilrette rundtomkring i sognehusets stole, sofaer eller sækkestole. Der er afsat tre kvarter til samtalen. Formålet er ikke, at man bliver enige eller skal nå frem til nogle bestemte konklusioner. Det handler om at lytte til hinanden med respekt for hinanden og hinandens tanker og meninger - og at man giver plads for alle til at tænke, og prøve tanker af i det fælles forum. På bordene rundtomkring vil der ligge nogle spørgsmål, som man eventuelt kan vælge at tage udgangspunkt i, eller lade være.

Til slut mødes vi alle igen i konfirmandstuen for at slutte aftenen med sang og hygge og - helt uforpligtende - lejlighed til ganske kort at dele nogle guldkorn, vi fik med fra samtalerne. Vi regner med, at aftenerne slutter omkring kl. 21.00.

Mandag den 1. oktober - Vores forhold til naturen (»Ulven kommer!«)

Selvom specialister mener, at ulven er mindre farlig for menneskene end f.eks. flåter eller hvepse, så frygter mange af os, at ulven bliver en fast del af nationalparkens dyreliv. Er der virkelig plads til dette rovdyr i vores nærområde? Tør vi lade vore børn lege alene i skoven? Og hvad med vore husdyr? Hvorfor er vi egentligt så bange for ulven? Og hvad siger det om os og om vores forhold til naturen? Er naturen vores fælles frirum - en slags stor have, kærligt ordnet af menneskehånd? Eller ligger naturens værdi netop deri, at vi mennesker så vidt muligt undlader at gribe ind, og lader naturen selv råde, også når det betyder, at vilde dyr kommer til? Kan vi overhovedet skelne mellem naturområder »derude« og kulturlandskabet, hvor vi bor? For en ting er sikkert - ulven lader sig ikke indhegne! På en af jagtsæsonens vigtigste dage mødes vi, ikke for at tage stilling for eller imod ulve i Danmark, men for at overveje vores forhold til naturen.

Mandag den 22. oktober - Den store verden og vores lokalområde (»Tyskerne kommer!«)

Vi har det godt her, hvor vi bor - i en fredelig og ikke overbefolket del af Danmark. Her sker tingene i et roligt tempo og vi kan følge med. Vi føler vi hører til her, kender hinanden nogenlunde - og er i familie med de fleste... Men forandringerne tager fart og bliver større og større. Man kan knap følge med længere. Vi er ikke længere et landbrugssamfund men et servicesamfund, og et samfund hvor teknologi og globalisering skaber store forandringer. Vi bliver beskrevet som Udkants-Danmark. Nogle steder koster huse ingenting, andre steder, som i Klitmøller, er de på himmelflugt. Mange steder flytter folk væk og husene står tomme, andre steder flytter folk til og kommer med nye mærkelige livsformer og ideer. Hvad kommer det alt sammen til at betyde - for dig og for mig? Er det skræmmende eller fyldt med positive muligheder? Og muligheder for hvad?

Mandag den 12. november - Teknologisk fremskridt, lutter lagkage? (»Robotterne kommer!«)

Hvad sker der, hvis hjemmeplejen bliver afløst af robotstøvsugeren? Eller hvis købmanden lukker, fordi alt kan bestilles over nettet? Er det kun godt, at lægerne nu kan udforske vores genetiske disposition for en række (kræft)sygdomme, eller er der nogle ting, man helst ikke vil vide noget om? Den teknologiske udvikling standser ikke. Men hvad gør teknologien med os? Ændrer det vores adfærd? Vores menneskesyn?

Vel mødt! Else Bisgaard og Bart Vanden Auweele

Aftnerne starter kl. 19.00 og foregår i sognehuset. Det er gratis at deltage og Tilmelding er ikke nødvendig.