Gudstjenesteliv


Et overblik over alle kommende gudstjenester findes i kalenderen.

Udover højmesserne vil der i de kommende måneder være følgende særlige gudstjenester:

 

BØRNEGUDSTJENESTE & JULEMARKED

Lørdag den 2. december kl. 14.00 holdes der en kort, børnevenlig gudstjeneste i Hvidbjerg Vesten Aa Kirke. Igen i år vil vi forsøge at organisere Luciaoptog. Børn, der vil være med, må gerne kontakte Jette Stüker på tlf. 9794
8253 eller mail: ridefys.jette69@gmail.com. Efter gudstjenesten tager vi til torvet i Svankjær, hvor vi tænder juletræet.
Samtidigt holdes der julemarked i Sognehuset (fra kl. 12 til kl. 17), hvor du kan købe gløgg, varm kakao og æbleskiver. Desuden er der små salgsboder.
Arrangementet er et samarbejde mellem menighedsrådet og Svankjær og Omegns Beboerforening.

HELLIGTREKONGER-GUDSTJENESTE

Fredag den 5. januar kl. 19.00 afslutter vi juletiden i Lodbjerg Kirke. Kirken vil være rammen om en stemningsfuld aftenandagt med musik, fællessang, fortællinger og digte. Kirken og kirkegården vil i lighed med tidligere år være pyntet og oplyst med levende lys. Efter gudstjenesten er vi, traditionen tro, inviteret til samvær og fællessang hos Per og Birgit Kynde. Vær med til en smuk, oplevelsesrig og højtidelig Helligtrekongersaften i Lodbjerg Kirke!

FASTELAVNSGUDSTJENESTE

Søndag den 11. februar holdes der fastelavnsfest i Svankjær. Festen begynder kl. 14.00 med en børnevenlig gudstjeneste i Hvidbjerg Vesten Aa kirke. Derefter byder Beboerforeningen på kaffe, fastelavnsboller og sodavand, og holdes der tøndeslagning. Børn og voksne må selvfølgelig gerne komme udklædt til kirke og bagefter.
Vi ved ikke på nuværende tidspunkt, hvor arrangementet efter kirken skal foregå, så se derfor venligst dagspressen.