Gudstjenesteliv


Et overblik over alle kommende gudstjenester findes i kalenderen.

Udover højmesserne vil der i de kommende måneder være følgende særlige gudstjenester:

Høstgudstjeneste

I år vil høstgudstjenesten finde sted i Hvidbjerg Vesten Aa Kirke søndag den 23. september kl. 10.30. Høstgudstjenesten er en lejlighed til at takke Gud for »vort daglige brød«, alt det, som ikke er en selvfølge, men en underfuld gave. Samtidigt er det ved netop denne gudstjeneste en tradition også at huske dem, som har brug for vores hjælp. Det gør vi bl.a. ved en indsamling.

Inden gudstjenestens begyndelse er der mulighed for at drikke morgenkaffe sammen i sognehuset. Morgenkaffen starter kl. 9.15. Vi spiser og synger sammen og bliver præsenteret for en mindre kendt salme, som bruges i gudstjenesten.

Familievenlige gudstjenester

I efteråret vil der være tre familievenlige gudstjenester i pastoratet. Den første finder sted i Ørum Kirke, søndag den 9. september kl. 10.30. Gudstjenesten er samtidigt konfirmandvelkomstgudstjeneste. Efter gudstjenesten vil det nye konfirmandhold plante holdets træ på kirkegården. Vi vil synge nogle sange og der vil være kirkekaffe og sodavand.

Desuden er der i begyndelsen af oktober planlagt et konfirmandweekend. Som afslutning til weekenden indbyder konfirmander derfor alle til en familievenlig gudstjeneste den 7, oktober kl. 10.30 i Hvidbjerg Vesten Aa Kirke. Der vil desuden være morgenkaffe i sognehuset denne dag, fra kl. 9.15.

Lørdagen før første søndag i advent, den 1. december kl. 14.00 vil der traditionen tro være en familievenlig gudstjeneste i Hvidbjerg Vesten Aa Kirke, forhåbentligt med luciaoptog. Mere info omkring Luciaoptog kan fås hos menighedsrådsmedlem Jette Stüker.

Alle Helgen Gudstjeneste

Første søndag i november mindes vi de mennesker, vi tog afsked med i årets løb. Alle Helgen Gudstjenesten finder sted i Ørum Kirke, søndag den 4. november kl. 10.30.

Aftenkirke

Den 18. november vil der være Aftenkirke i Hvidbjerg Vesten Aa. Mere info findes her.