Set & Sket


Side 1 af 3  > >>

Tirsdag den 7. august kl. 19.00 i Lodbjerg Kirke


Billeder fra dagen findes her...


Lørdag den 2. december kl. 14.00 blev der holdt en børnevenlig gudstjeneste i Hvidbjerg Vesten Aa Kirke.


Torsdag den 31. august blev Klitsognenes præstepraktikant Kirsten Haaber ordineret i Budolfi Domkirke i Aalborg. Kirsten vil fungere som vikarpræst i sognene i vinter og forår 2018.

 


Søndag den 23. april blev der holdt en børnevenlig gudstjeneste i Hvidbjerg Vesten Aa Kirke. Billeder af denne gudstjeneste kan ses her... 


Mandag den 3. april var vintersæsonens sidste sangaften. Præst og salmedigter Holger Lissner fortælte om sine salmer - under overskriften "Sangene synger i os…”


En børnevenlig gudstjeneste med Luciaoptog, julemarked i sognehuset og tændning af juletræet på torvet. Sådan starter adventstiden i Klitsognene. Billeder af dagen findes her...