Set & Sket


Side 1 af 4  > >>

Vinterens udgave af Sognenyt er sendt til trykning. I kan allerede finde den nyeste udgave af Sognenyt på vores Kirkeblad-side.


Torsdag den 06. december i Lodbjerg Kirke kl. 16.30 - 17.15

Fyraftenssang er ment som en rolig stund taget ud af den travle hverdag. En gæst vælger en række salmer og sange, som har en særlig betydning for netop ham/hende. Formålet er  først og fremmest at synge så meget som muligt. 


Mandag den 22. oktober i Sognehuset kl. 19.00

Samtaletid om Den store verden og vores lokalområde (»Tyskerne kommer!«) ved Else Bisgaard og Bart Auweele

Denne aften giver vi først ordet til aftenens gæst, som vil holde et kort oplæg på omkring 25 minutter. Formålet med oplægget er at sætte tankerne i gang. Emnerne er i øvrigt valgt med det formål, at alle, uanset baggrund og fagkundskab, kan være med. Der er afsat tre kvarter til samtalen. Formålet er ikke, at man bliver enige eller skal nå frem til nogle bestemte konklusioner. Det handler om at lytte til hinanden med respekt for hinanden og hinandens tanker og meninger. Vi slutter aftenen med sang og hygge.


Høstgudstjeneste søndag den 23. september i Hvidbjerg V. Aa Kirke

Billeder af Mariannes utrolig flotte pyntning af Kirken findes her...


I efteråret 2018 forsøger vi med et nyt tiltag i Klitsognene.

Billederne af den første samtaleaften findes her...


Koncert i Hvidbjerg V. Aa Kirke d. 30.8 kl. 19.00                                                                 Toner fra Thy med Louise Vase, Kathrine Stærk og Nordvestjysk Pigekor

Musik til stemningerne i Nationalpark Thy? Hvordan ville dyrene lyde, hvis deres stemmer skulle tolkes på et klaver? Og hvis kronhjorten kunne synge, ville det da være en blues?

Louise Vase


Tirsdag den 7. august kl. 19.00 i Lodbjerg Kirke